Komplexní vstupní vyšetření

Součástí je klinické vyšetření, RTG snímky - panoramatický RTG snímek + detailní intraorální RTG snímky + fotodokumentace.
Panoramatický RTG snímek
Na základě vyšetření je zhotoven individuální léčebný plán, který při druhé návštěvě lékař detailně probere s pacientem + cenová kalkulace kompletní léčby.
Chrup jako takový je potřeba brát komplexně, neřešit pouze akutní stavy a léčbu odkládat, protože odkládaná následná léčba je vždy náročnějčí časově i finančně.
Naším cílem je, abychom se po ukončení léčby potkávali pouze na pravidelných preventivních prohlídkách.
Dva detailní RTG snímky na mezizubní prostory

Foto dolní čelisti

Foto horní čelisti

Foto zubů ve skusu